Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ไม่ว่าบริษัทของคุณกำลังย้ายระบบขึ้นคราวด์ หรือจำเป็นต้องใช้ระบบแบบเดิมก็ตาม ก็สามารถใช้งาน K2 ได้จากทุกที่

ควบคุมดูแลกฏเกณฑ์และข้อกำหนดตามมาตรฐาน ผ่านเครื่องมือด้านความปลอดภัย และการตรวจสอบระบบที่ครอบคลุม

ธุรกิจของคุณเกิดขึ้นได้จากทุกที่ทุกเวลา แม้ในขณะที่คุณออฟไลน์ก็ตาม

สร้างโซลูชันได้ในสามขั้นตอนหรือจะดาวน์โหลดแอป พร้อมใช้ก็ได้เช่นกันทำให้คุณเริ่มติดตั้งใช้งานได้ทันทีและลดภาระด้านไอทีลงได้อยางมาก

รับรู้สถานะกระบวนการแบบเรียลไทม์และแสดงข้อมูลเชิงภาพ เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

การออกแบบแบบวิชวล องค์ประกอบแบบใช้ซ้ำได้และเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีให้ พร้อมช่วยสร้างระบบอัตโนมัติให้คุณได้เร็วขึ้น

สร้างและเผยแพี่แบบฟอร์มในเวลาไม่กี่นาที พร้อมคุณสมบัติขั้นสูง ที่รองรับการปรับแต่งได้ตามความต้องการ

เชื่อมต่อระบบและข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว รองรับการนำกลับมาใช้ซ้ำ จักทำเพียงครั้งเดียว แล้วใช้ได้ทั่วทั้งธุรกิจคุณ

09

ขับเคลื่อนความเป็นเลิศของกระบวนการ โดยเชื่อมโยงผู้คนระบบและข้อมูลของคุณเพื่อกำหนดวิธีและเวลาที่จะทำให้งานสำเร็จ

CDS Solution Corp., Ltd. © 2024. All Rights Reserved.

Support Contact

 

Support@cdssolution.com

  • Eksplorasi Teknologi
  • WordPress CMS Checker