Skip to content Skip to footer

ในช่วงหลายปีที่ผ่าน CDS ได้พัฒนาจากพนักงานเพียงไม่กี่คน ที่จะพัฒนา ซอฟต์แวร์ให้แก่บริษัท วันนี้บริษัทของเรามีบริการมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เราจึงมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกันมาร่วมงานกับเรา

วันนี้เรามีพนักงานมืออาชีพมากว่า 30 ชีวิต ที่พร้อมจะร่วมแชร์ประสบการณ์ในสายงาน อาทิ ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ ธุรกิจ, นักวิเคราะห์ระบบ, วิศวกร ซอฟต์แวร์, โปรแกรมเมอร์, นักพัฒนาและ ทดสอบระบบ, พนักงานซ่อมบำรุง และอื่นๆ ทุกคนเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความสามารถและเพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง และนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท

CDS เป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถเพิ่มขีดความสามารถตระหนักถึงศักยภาพ บรรยากาศที่ท้าทายและมีความเป็นกันเอง เราเชื่อว่าทุกๆความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากคนๆเดียว แต่ทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้านหน้าและเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดโอกาสกว้างยินดีรับเด็กจบใหม่ รุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีใจรักการเขียนโปรแกรม ชอบที่จะเปิดรับ และหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถให้คำแนะนำและหาแนวทางของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ Microsoft Enterprise Portal Technologies เช่น Sharepoint Apps, Team Collaboration, Corporate Communication Portals, Business Intelligence, Enterprise Social และ Enterprise Search
 • สามารถ Migrate ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ไปเป็น Sharepoint 2010/2013
 • มีความสามารถในการจัดการสถาปัตยกรรมโครงสร้าง SQL Server
 • มีความสามารถในการจัดการ Active Directory
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
 • มีความตั้งใจ มองโลกในแง่ดี เข้ากับคนง่าย ทำงานเป็นทีมได้ดี รับสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี และชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข จัดการ Microsoft Sharepoint 2010/2013 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

› สมัครงาน

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา computer science, computer engineering, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Turnkey Project, IT Product, System หรือ IT Business)
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ Microsoft, SharePoint และ K2
 • มีความสามารถในการนำเสนอ สื่อสาร รวมทั้งมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีบุคลิกภาพดี มีจิตใจรักงานบริการ มีความอดทนสูง
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
 • มีความตั้งใจ มองโลกในแง่ดี เข้ากับคนง่าย ทำงานเป็นทีมได้ดี รับสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี และชอบงานท้าทาย
 • มีใจรักในการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

› สมัครงาน

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดโอกาสกว้างยินดีรับเด็กจบใหม่ รุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีใจรักการเขียนโปรแกรม ชอบที่จะเปิดรับ และหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีวิชาความรู้ในการออกแบบฐานข้อมูลและโปรแกรมมิ่ง ASP.NET(C#), Java Script, XML, JQuery, HTML, CSS SQL Server, Oracle และมี Visual Studio เป็นอาวุธ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
 • มีความตั้งใจ มองโลกในแง่ดี เข้ากับคนง่าย ทำงานเป็นทีมได้ดี รับสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี และชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา K2 Product. (K2 Black Pearl, K2 Smart Form) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

› สมัครงาน

สวัสดิการ

CDS Solution Corp., Ltd. © 2024. All Rights Reserved.

Support Contact

 

Support@cdssolution.com

 • Eksplorasi Teknologi
 • WordPress CMS Checker