Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

แชร์ไฟล์และเนื้อหาให้กับผู้คนภายในและภายนอกองค์กรของคุณได้อย่างปลอดภัย

การแชร์ไฟล์และที่เก็บข้อมูล อย่างน้อย 1 TB บน OneDrive ต่อผู้ใช้ 1 คน

Drill down into the underlying details to understand the impact to your business.

Reduce errors with seamless integration between financials/ERP, CRM and ecommerce.

Accelerate financial close while keeping compliance with appropriate accounting standards.

Grow business performance with real-time metrics and personalised role-based dashboard.

ประหยัดเวลาด้วย UI โฟลว์ ซึ่งทำงานแบบอัตโนมัติ (RPA) รองรับการเชื่อมต่อกับข้อมูลในระบบคลาวด์ หรือ ข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้ว

ทำงานที่ใช้เวลานานโดยอัตโนมัติ ด้วยความสามารถของ AI ทำให้คุณมีเวลามากขึ้น และมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ให้มากขึ้น

ช่วยให้ทุกคนสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปลอดภัยและง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เขียนโค้ด ระบบระบุตัวตนป้องกันข้อมูลสูญหาย และบริการจัดการ การเข้าถึงบนคลาวด์

CDS Solution Corp., Ltd. © 2023. All Rights Reserved.

Support Contact

 

Support@cdssolution.com