ร่วมงานกับเรา

ในช่วง หลายปีที่ผ่าน CDS ได้พัฒนาจากพนักงานเพียงไม่กี่คน ที่จะพัฒนา ซอฟต์แวร์ ให้แก่บริษัท วันนี้ บริษัทของเรามี บริการมากขึ้น เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า เราจึงมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกัน มาร่วมงานกับเรา

วันนี้ CDS มีพนักงานมืออาชีพมากว่า 30 ชีวิต ที่พร้อมจะร่วมแชร์ประสบการณ์ในสายงาน อาทิ ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ ธุรกิจ, นักวิเคราะห์ระบบ, วิศวกร ซอฟต์แวร์, โปรแกรมเมอร์, นักพัฒนาและ ทดสอบระบบ, พนักงานซ่อมบำรุง และอื่น ๆ ทุกคน เหล่านี้มีความ แตกต่างกัน อย่างสิ้นเชิง แต่พวกเขา มีสิ่ง หนึ่งที่เหมือนกัน คือความสามารถและ เพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง และนำไปสู่ ความสำเร็จของ บริษัท

CDS เป็นสถานที่ที่ผู้คน สามารถ เพิ่มขีดความสามารถ ตระหนักถึงศักยภาพ บรรยากาศ ที่ท้าทายและมีความเป็นกันเอง เราเชื่อว่าทุกๆความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากคนๆเดียว แต่ทุกคนมีส่วนร่วมในความสำเร็จ พร้อมที่จะก้าวต่อไปด้านหน้าและเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างยั่งยืน


คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดโอกาสกว้างยินดีรับเด็กจบใหม่ รุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีใจรักการเขียนโปรแกรม ชอบที่จะเปิดรับ และหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถให้คำแนะนำและหาแนวทางของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ Microsoft Enterprise Portal Technologies เช่น Sharepoint Apps, Team Collaboration, Corporate Communication Portals, Business Intelligence, Enterprise Social และ Enterprise Search
 • สามารถ Migrate ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ไปเป็น Sharepoint 2010/2013
 • มีความสามารถในการจัดการสถาปัตยกรรมโครงสร้าง SQL Server
 • มีความสามารถในการจัดการ Active Directory
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
 • มีความตั้งใจ มองโลกในแง่ดี เข้ากับคนง่าย ทำงานเป็นทีมได้ดี รับสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี และชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข จัดการ Microsoft Sharepoint 2010/2013 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา computer science, computer engineering, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Turnkey Project, IT Product, System หรือ IT Business)
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ Microsoft, SharePoint และ K2
 • มีความสามารถในการนำเสนอ สื่อสาร รวมทั้งมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • มีบุคลิกภาพดี มีจิตใจรักงานบริการ มีความอดทนสูง
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
 • มีความตั้งใจ มองโลกในแง่ดี เข้ากับคนง่าย ทำงานเป็นทีมได้ดี รับสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี และชอบงานท้าทาย
 • มีใจรักในการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

คุณสมบัติ :

 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดโอกาสกว้างยินดีรับเด็กจบใหม่ รุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มีใจรักการเขียนโปรแกรม ชอบที่จะเปิดรับ และหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีวิชาความรู้ในการออกแบบฐานข้อมูลและโปรแกรมมิ่ง ASP.NET(C#), Java Script, XML, JQuery, HTML, CSS SQL Server, Oracle และมี Visual Studio เป็นอาวุธ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
 • มีความตั้งใจ มองโลกในแง่ดี เข้ากับคนง่าย ทำงานเป็นทีมได้ดี รับสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี และชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา K2 Product. (K2 Black Pearl, K2 Smart Form) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • การปรับอัตราจ้างงานประจำปี การจ่ายโบนัส(ตามผลงาน)
 • Incentive (ตาม Project)
 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินทางไปยังลูกค้า
 • การฝึกอบรม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ